PROFESOR UCZELNI / PROFESOR

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs  na  stanowisko Profesor Uczelni / Profesor w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Profesor Uczelni / Profesor – prowadzenie zajęć na kierunku  Pedagogika/Pedagogika specjalna  – pełny etat

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1)   posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie pedagogiki (pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, diagnostyka pedagogiczna)

2)   posiadanie publikacji naukowych w dyscyplinie pedagogika

3)   udział w konferencjach naukowych

4)   udział w projektach badawczych

5)   znajomość komunikatywna języka obcego

 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
Zainteresowania badawcze wokół tematyki  badań nad profilaktyką i terapią zagrożeń społecznych młodzieży – ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii uzależnień, diagnozą psychologiczną i pedagogiczną, oraz diagnozą psychospołeczną ukierunkowaną na rozpoznawanie zagrożeń.

Termin składania ofert (konkretna data i godzina):
sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych   45-052 Opole, ul. Oleska 48, pokój 321 lub 317 do dnia 5.06.2023 r. do godz. 10.00

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inp@uni.opole.pl