adiunkt – nauki o zarządzaniu

Katedra Transportu
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Transportu,
na kierunku TRANSPORT w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

INSTYTUCJA: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 30 kwietnia 2021r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maja 2021r.

LINK DO STRONY:  https://bip.puss.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, dr nauk o zarządzaniu, transport, logistyka, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu pracy

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk o zarządzaniu, posiadające aktualny dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie transportu lub logistyki.

 

I. Potrzeby:

1.      Spełnienie przez Uczelnię od dnia 1 października 2018 roku wymogu, dotyczącego realizacji w ramach programu studiów o profilu praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2.      Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych na kierunku Transport.

 

II. Wymagania:

1.      Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o zarządzaniu

2.      Dorobek naukowy lub doświadczenie zawodowe w zakresie transportu lub logistyki w latach 2015-2020.

3.      Zatrudnienie w PUSS w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

4.      Ogólna dostępność i dyspozycyjność.

5.      Poświadczona certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

6.      Mile widziane: zagraniczny dorobek naukowy oraz doświadczenie zagraniczne w prowadzeniu badań naukowych.

7.      Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria@puss.pila.pl