Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydata oczekuje się udokumentowanego dorobku w zakresie projektowania systemów mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z diagnostyką techniczną. Kandydat powinien biegle posługiwać się narzędziami informatycznymi, wspomagającymi proces dydaktyczny oraz pracę naukową i badawczą. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymienionym zakresie tematycznym na kierunku mechanika i budowa maszyn zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej, a ponadto oczekuje się od niego podjęcia badań naukowych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Wymienione dokumenty należy składać w  Sekretariacie Instytutu Inżynierii Mechanicznej 09-400 Płock ul. Łukasiewicza 17 pok. 238; tel. 24 367-21-69

Bliższych informacji udziela: Sekretariat Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.06.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Budownictwa-Mechaniki-i-Petrochemii31

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iim.wbmp@pw.edu.pl