Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Płock
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Od kandydata oczekuje się znajomości podstawowych zagadnień w zakresie technologii i chemii tworzyw sztucznych, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych, projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych oraz bardzo dobra znajomość oprogramowania SolidWorks. Kandydat powinien posiadać zamiłowanie do prowadzenia prac naukowo-badawczych i zajęć dydaktycznych.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Chemii, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 216; tel. 24 3672155.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.10.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński.