asystent

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse, ekonomia i finanse

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku ekonomia, (preferowana specjalność: finanse i rachunkowość). Kandydat powinien mieć udokumentowaną działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i dobra znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego). Kandydat powinien również wykazywać wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości i nauk o przedsiębiorczości. Przyszłe wymagania na stanowisku asystenta to: prowadzenie ćwiczeń ze studentami z finansów publicznych, rachunkowości, podstaw nauk o przedsiębiorstwie, prowadzenie badań w obszarze ekonomii i finansów, publikowanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych, udział w projektach naukowych, wspieranie działalności organizacyjnej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Wymienione dokumenty należy składać w  Sekretariacie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 09- 400 Płock ul. Łukasiewicza 17 pok. 103; tel. (24) 3672126
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Sekretariat Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.