Adiunkt badawczy – post-doc

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Tytuł projektu: Materiały kompozytowe na bazie hydrożelu przewodzącego jako elastyczne systemy do konwersji i magazynowania energii.
Głównym celem projektu badawczego jest opracowanie i zbadanie nowych materiałów kompozytowych na bazie przewodzącego hydrożelu w postaci włókien jako elastycznych materiałów do konwersji i magazynowania energii.
Projekt zakłada wykorzystanie techniki elektroprzędzenia do wytwarzania materiałów kompozytowych na bazie hydrożeli przewodzących prąd elektryczny.
Pierwszym zadaniem będzie opracowanie hydrożeli przewodzących o odpowiedniej przewodności elektrycznej, stopniu pęcznienia, porowatości i właściwościach mechanicznych.
W tym celu zostanie przetestowanych kilka wariantów hydrożeli w połączeniu z przewodzącymi cząstkami lub przewodzącymi polimerami.
Jako drugie zadanie zostanie opracowany i zoptymalizowany proces jednorodnej zawiesiny cząstek katalizatora w strukturze hydrożelu za pomocą obróbki ultradźwiękowej.
Kolejnym zadaniem będzie stworzenie mat z włókien hydrożelowych techniką elektroprzędzenia. W tym przypadku włókna zostaną naniesione na nośnik, który posłuży jako podłoże dla elastycznych włókien hydrożelowych.
Ostatnim zadaniem jest ocena przydatności powstałych materiałów kompozytowych 3D na bazie hydrożelu w elektrochemii jako elektrody katalityczne i superkondensatory.