asystent badawcz-dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie Telekomunikacji oraz specjalizacja w zakresie
systemów i sieci teleinformacyjnych.
Wiedza i umiejętności na poziomie umożliwiającym wdrożenie się do prowadzenia zajęć
dydaktycznych typu ćwiczenia i laboratoria w zakresie:
zagadnienia podstawowe i ogólne:
– metody probabilistyczne i stochastyka,
– podstawy teorii informacji i kodowania,
– podstawy kryptografii,
zagadnienia systemowo-sieciowe:
– podstawy telekomunikacji,
– przetwarzanie sygnałów telekomunikacyjnych,
– architektura i protokoły sieciowe,
– sieci definiowane programowo (SDN),
– sieci następnej generacji (NGN),

– inżynieria ruchu telekomunikacyjnego,
– optymalizacja zasobów i jakość usług.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ksist@eti.pg.edu.pl