Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i laboratoria) i badań naukowych w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych. Praca naukowa nastawiona na publikacje w czasopismach i na konferencjach punktowanych ukierunkowana na przygotowanie doktoratu. Rozwijanie ćwiczeń i laboratoriów oraz przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. Współpraca z firmami z branży IT.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ksist@eti.pg.gda.pl