Profesor uczelni / badawczy

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

– prowadzenie badań naukowych dotyczących optymalizacji numerycznej układów wysokich
częstotliwości;
– opracowywanie algorytmów optymalizacyjnych i procedur modelowania numerycznego;
– przeprowadzanie eksprymentów numerycznych i porównawczych oraz analiza danych;
– przygotowywanie modeli symulacyjnych przy użyciu pakietów komercyjnych (CST, ADS,
HFSS, itd.);
– udział w przygotowaniu publikacji naukowych oraz sporządzaniu raportów z realizacji
grantu;