Post-doc stanowisko badawcze

Uniwersytet SWPS
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Miejsce: Warszawa/Online
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego:
Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie? Rola bezpiecznych i defensywnych form identyfikacji z grupą w relacjach wewnątrzgrupowych i realizacji grupowych celów.
Projekt dotyczy stosunkowo rzadko badanych wewnątrzgrupowych konsekwencji identyfikacji z grupą.
W ramach projektu badane są formy identyfikacji z różnymi grupami, takimi jak: organizacje biznesowe, partie polityczne, a nawet całe narody, a także związek identyfikacji z całym spektrum możliwych konsekwencji: od relacji wewnątrz grupy, przez produktywność, poparcie dla różnego rodzaju polityk: zdrowotnych, środowiskowych, międzynarodowych, po spiskowanie przeciwko swoim.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2018/29/B/HS6/02826)

Post-doc
Warszawa/online
Instytut Psychologii

Nasze wymagania

 • Stopień doktora psychologii lub dyscyplin pokrewnych, o specjalizacji związanej z tematyką projektu badawczego (np. nauki polityczne, socjologia, zarządzanie);
 • Aktualna i zaawansowana wiedza z zakresu psychologii społecznej lub osobowości (wraz z zainteresowaniami psychologią polityczną i/lub psychologią środowiskową);
 • Zaawansowane doświadczenie w pracy w analizach statystycznych (m.in umiejętność modelowania wielopoziomowego), w tym znajomość pakietów statystycznych;
 • Doświadczenie w opracowaniu artykułów naukowych (zwłaszcza dla czasopism psychologicznych o wysokim IF);
 • Doświadczenie w pracy z wieloma grupami współpracowników badawczych;
 • Pozytywny stosunek do praktyk otwartej nauki;
 • Doświadczenie w działaniach popularyzujących naukę (recenzowanie lub organizacja konferencji;
 • Biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na przygotowanie publikacji, komunikowaniu się w międzynarodowym zespole, itp..

Zakres obowiązków

 • Analiza i interpretacja zebranych danych ilościowych;
 • Udział w przygotowaniu publikacji i upowszechnianiu wyników;
 • Pomoc w rozpowszechniających wyników uzyskane w ramach projektu poprzez identyfikację odpowiednich odbiorców i kontaktowanie się z nimi;
 • Zarządzanie własnymi działaniami badawczymi i administracyjnymi, w razie potrzeby przy wsparciu Kierownika Projektu.

Oferujemy

 • Umowę o pracę na okres 6 miesięcy (negocjowalne do 9 miesięcy) w pełnym wymiarze czasu pracy (100%);
 • Wynagrodzenie w wysokości 10 000 złotych brutto brutto;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV obejmujące: Informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych (obejmujące najważniejsze obszary badań kandydata oraz jego osiągnięcia); Wykaz publikacji (w tym wydawnictwo/czasopismo, rok wydania i numer strony);
 • List motywacyjny;
 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub potwierdzenie złożenia rozprawy doktorskiej do recenzji;
 • Oświadczenie o niekaralności (zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji