Post-doc

Instytut Nauk Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w projekcie naukowym, pt.: „Upodmiotowienie młodych migrantów w trudnej sytuacji poprzez płynną integrację” (akronim: MIMY)”, finansowanym z programu Horyzont 2020, którego kierownikiem jest prof. Izabela Grabowska. Miejsce pracy: Warszawa. Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu. Termin nadsyłania aplikacji mija 20 grudnia 2019 r.

Treść ogłoszenia: https://tiny.pl/tnst1
Link do regulaminu: https://tiny.pl/tngvx
Link do formularza aplikacyjnego: https://tiny.pl/tnstp