adiunkt

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Matematyki i Informatyki