adiunkt

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej