asystent

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej