wykładowca w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne, nauki medyczne

konkurs na stanowisko wykładowcy w wymiarze 3 / 4 etatu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@ump.edu.pl