wykładowca

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Farmakologii – zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@ump.edu.pl