DOKTORANT-STYPENDYSTA

Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Realizacja projektu polega na projektowaniu i syntezie związków kompleksowych d- i f-elektronowych jonów metali z zasadami Schiffa oraz ich charakterystyce spektroskopowej i magnetycznej.