1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

PROREKTOR KIERUJĄCA/Y SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ NAUK O JĘZYKU I LITERATURZE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
 OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, zajmującego się językoznawstwem fińskim w Zakładzie Filologii Węgierskiej i Fińskiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii. Od kandydata oczekujemy:

1.      Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.

2.      Specjalizacja w językoznawstwie fińskim.

3.      Działalność o charakterze międzynarodowym, współpraca naukowa i dydaktyczna z ośrodkami zagranicznymi.

4.      Udokumentowana działalność naukowa w dyscyplinie językoznawstwo, w tym wysoko oceniane publikacje oraz granty lub wnioski grantowe.

5.      Doświadczenie dydaktyczne na stanowisku nauczyciela akademickiego w prowadzeniu przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka fińskiego i/lub językoznawstwa fińskiego.

6.      Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy na stanowisku adiunkta w wymiarze pełnego etatu.

7.      Wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na edon@amu.edu.pl