adiunkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

1.     Kandydat powinien posiadać stopień doktora w zakresie literaturoznawstwa germańskiego.

2.     Kandydat powinien posiadać wysokie i udokumentowane dorobkiem naukowym kompetencje w zakresie literaturoznawstwa germańskiego, kultury niemieckiego obszaru językowego, historii stosunków polsko-niemieckich.

3.     Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie akademickiego nauczania przedmiotów obejmujących kulturę i historię niemieckiego obszaru językowego.

4.     Od kandydata oczekuje się prowadzenia badań z zakresu stosunków polsko-niemieckich i literatury podróżniczej. Kandydat powinien mieć publikacje dotyczące historii kultury niemieckiego obszaru językowego oraz dziejów stosunków polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej nowożytności. Od kandydata oczekuje się wykazania się przyznanym grantem NCN, NPRH, NCBiR lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) HORYZONT 2020 w roli kierownika projektu lub – w przypadku projektów konsorcyjnych – kierownika zespołu lub wykonawcy w grancie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, cywilno-prawnej lub stypendium w projekcie finansowanym przez ww. instytucje. Od kandydatów z zagranicy oczekuje się uczestnictwa w projektach finansowanych przez agendy narodowe lub europejskie lub wykazanie się złożeniem wniosku do ww. instytucji.

5.     Od kandydata oczekuje się opublikowania w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej dwóch artykułów (z wyłączeniem artykułów recenzyjnych) o punktacji dla autora nie niższej niż 20 pkt., w tym jednego w czasopiśmie z listy MSWiN.

6.     Od kandydata oczekuje się wykazania się pracą doktorską, która została opublikowana lub rekomendowana do publikacji lub wyróżniona.

7.      Od kandydata wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego i niemieckiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ifguam@amu.edu.pl