adiunkt

Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Od kandydata oczekuje się prowadzenia badań z zakresu średniowiecznej i/lub renesansowej literatury francuskiej. Ponadto kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dotyczących historii literatury francuskiej od średniowiecza do XVIII wieku. Kandydat powinien mieć publikacje dotyczące średniowiecznej i renesansowej literatury francuskiej. Od kandydata oczekuje się wykazania się złożeniem zaakceptowanego jako „formalnie poprawny” wniosku o grant NCN, NPRH, NCBiR lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020” w roli kierownika projektu lub – w przypadku projektów konsorcyjnych – kierownika zespołu lub wykonawcy w grancie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, cywilno-prawnej lub stypendium w projekcie finansowanym przez w/w instytucje. Od kandydatów z zagranicy oczekuje się uczestnictwa w projektach finansowanych przez agendy narodowe lub europejskie lub wykazania się złożeniem wniosku do w/w instytucji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekrrom@amu.edu.pl