adiunkt

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

1.     Nr referencyjny konkursu: konkurs_63_WGSEiGP_adiunkt_1_2021

2.     Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

3.     Wymiar czasu pracy i liczba godzin pracy w tygodniu w zadaniowym systemie czasu pracy: pełny etat 40 godzin w tygodniu w zadaniowym systemie czasu pracy

4.     Podstawa nawiązania stosunku pracy i  przewidywany czas zatrudnienia: umowa o pracę, zatrudnienie na czas określony – jeden rok, z możliwością przedłużenia  

5.     Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2022

6.     Miejsce wykonywania pracy: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

7.     Termin, forma i miejsce złożenia aplikacji:

Dokumenty należy przesłać do Biura Obsługi Wydziału: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań lub drogą elektroniczną na adres – wieczor@amu.edu.pl. Na dokumentach należy podać numer referencyjny konkursu.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15.12.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wieczor@amu.edu.pl