adiunkt

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Posiadanie stopnia doktora nauk biologicznych; osiągnięcia twórcze – udokumentowane publikacjami (jeśli takie posiada); Predyspozycje dydaktyczne w zakresie kształcenia w obszarach związanych z takimi przedmiotami jak: „Zoologia z ekologią” „Biologia zwierząt amatorskich”, „Herpetologia” ”Fauna obszarów Natura 2000”, „Monitoring obrotu gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi” Wymagana znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmwz@up.poznan.pl