Adiunkt / Adiunktka

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

KANCLERZ

WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

(THE CHANCELLOR OF WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO IN POZNAŃ)

ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko

 ADIUNKTA

w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

(announces an open COMPETITION for the position of a SENIOR LECTURER at Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116
ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2020 r. poz. 85)

(The competition may be entered by persons who meet the conditions set out in Arts. 113, 116 (4) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science [JoL 2020, item 85])

INSTYTUCJA (INSTITUTION):                      Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

MIASTO (CITY):                                          Poznań

Typ zatrudnienia (form of employment):  etat (full time)

STANOWISKO (POSITION):                          adiunkt (senior lecturer)
DYSCYPLINA NAUKOWA (DISCIPLINE):        nauki humanistyczne, literaturoznawstwo (human sciences, literary studies)

SPECJALNOŚĆ (SPECIALISATION):               filologia angielska (English Studies)

                                                          
DATA OGŁOSZENIA (DATE OF ANNOUNCEMENT):                            24.06.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT (DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS):           22.07.2021

 

SŁOWA KLUCZOWE (KEY WORDS):              filologia angielska, literaturoznawstwo (English Studies, literary studies)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@wsjo.pl