adiunkt badawczy

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk rolniczych

Opis stanowiska

Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii- chemii rolnej lub nauk pokrewnych

Udokumentowane osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej w zakresie dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwa (RiO)

Wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań w warunkach kontrolowanych ( wazonowe, szklarniowe) i rzeczywistych  (polowych)

Interdyscyplinarna wiedza w zakresie Ochrony Środowiska oraz Chemii Rolnej

Znajomość technik laboratoryjnych w szczególności z zakresu absorpcji spektrometrycznej, spektrometrii kolorymetrycznej oraz metod destylacyjnych  i potencjometrycznych

Doświadczenie i uczestnictwo w projektach naukowych ( NCBiR i inne: badania zlecone).

Załączniki