adiunkt dydaktyczny

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Tematyka dydaktyczna, którą ma się zajmować kandydat obejmuje:

Zagadnienia dotyczące polityki gospodarczej, ekonomii międzynarodowej, funkcjonowania unii gospodarczo-walutowej UE, ekonomiki agrobiznesu (gospodarki żywnościowej), wykorzystania tabel przepływów międzygałęziowych do badań nad rozwojem agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej, w tym:

– zastosowanie metody input-output do badań nad agrobiznesem,

 

Oczekiwania:

–  posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse,

–  dodatkowym atutem będzie wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami dotyczącymi badań europejskiego i światowego agrobiznesu, wykorzystania metody input-output do badania znaczenia agrobiznesu w gospodarkach narodowych oraz do określania wydajności środowiskowej i efektywności energetycznej produkcji żywności.

–  posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno – wychowawczej i naukowo – badawczej  

   na stanowisku nauczyciela akademickiego,

– dobra znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekwes@up.poznan.pl