adiunkt dydaktyczny

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Tematyka dydaktyczna, którą ma się zajmować kandydat obejmuje:
Zagadnienia z zakresu teorii i metodyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, w 
tym:
– polityka handlowa,
– handel międzynarodowy produktami rolno-spożywczymi,
– zastosowania modeli równowagi ogólnej i cząstkowej w analizach skutków zmian polityki
handlowej w sektorze rolno-żywnościowym,
– metody analizy konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego.
Oczekiwania:
– posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
– dodatkowym atutem będzie wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami z zakresu
ekonomii międzynarodowej,
– posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno – wychowawczej i naukowo – badawczej
na stanowisku nauczyciela akademickiego,
– znajomość języka angielskiego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekwes@up.poznan.pl