adiunkt – post-doc

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 7600
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

Wymagania:

1.      Ukończone studia magisterskie w dyscyplinie technologii żywności i żywienie lub chemia;

2.      Doktorat w dyscyplinie technologii żywności i żywienie lub chemia;

3.      Znajomość instrumentalnych metod  analitycznych (chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa,  spektrometria mas);

4.      Umiejętność przeprowadzania syntezy chemicznej;

5.      Dobra znajomość języka angielskiego;

6.      Istotny dorobek naukowy, publikacje w czasopismach z listy JCR.

Opis zadań:

1.      Synteza chemiczna i enzymatyczna estrów fitosteroli;

2.      Identyfikacja oraz oznaczanie ilościowe i jakościowe produktów degradacji fitosteroli i ich estrów technikami                chromatografii gazowej, cieczowej i spektrometrii mas;

3.      Analiza  biodostępności liposomów zawierających fitosterole i ich estry;

4.      Badanie termiczno-oksydacyjnej stabilności liposomów z fitosterolami i estrami fitosteroli oraz oznaczanie                    produktów ich degradacji;

5.      Implementacja badanych liposomów do produktów spożywczych i badanie ich stabilności termiczno-                             oksydacyjnej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.rudzinska@up.poznan.pl