asystent

Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza

KONKURS na stanowisko  ASYSTENTA 

w Katedrze Matematyki Stosowanej

 

ZADANIA:

·         prowadzenie badań naukowych w zakresie inżynierii finansowej,

·         udział w projektach naukowych krajowych i międzynarodowych,

·         przygotowywanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim,

·         wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych w kraju i za granicą,

·         prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim i angielskim.

 

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

·         wiedza i umiejętności w zakresie metod ilościowych,

·         publikacje naukowe (opcjonalnie),

·         doświadczenie w realizacji projektów naukowych (opcjonalnie),

·         udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),

·         znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki,

·         ppełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl