asystent

Instytut Marketingu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza

KONKURS na stanowisko ASYSTENTA

w  Katedrze Badań Rynku i Usług w Instytucie Marketingu

 

ZADANIA:

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, z przedmiotów dotyczących metod badań i analizy danych rynkowych, statystyki i badań biometrycznych, zgodnie z wymiarem godzin przypisanym do danego stanowiska,

·         prowadzenie prac badawczych w obszarach i wymiarze ustalonym z Kierownikiem Katedry,

·         wykonywanie zadań organizacyjnych w wymiarze ustalonym przez Kierownika Katedry.

 

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

·         ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),

·         biegła znajomość języka polskiego,

·         znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C2

zainteresowania badawcze w obszarze badań rynku, analizy danych, metod badań biometrycznych,
mile widziane publikacje w czasopismach naukowych, wystąpienia na konferencjach naukowych,
mile widziane umiejętności pracy z pakietami statystycznymi,
spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl