asystent

Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

KONKURS

na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Pieniądza i Bankowości

 

ZADANIA:

  • realizacja zajęć dydaktycznych na poziomie ogólnoakademickim (w tym w języku angielskim),
  • aktywne prowadzenie badań naukowych,
  • aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe,
  • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych.

WYMAGANIA:

  • stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
  • ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
  • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2018 roku poz. 1668, z późn. zm.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl