asystent

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

kandydat powinien posiadać predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu projektowania i budowy regeneratywnych obiektów architektury krajobrazu, a także posiadać udokumentowaną wiedzę z zakresu regeneratywnego rozwoju, usług ekosystemów oraz błękitno-zielonej infrastruktury (potwierdzoną minimum jedną publikacją z bazy JCR). Ponadto kandydat powinien posiadać znajomość oprogramowania komputerowego w zakresie zajęć prowadzonych na kierunku Architektura krajobrazu, w tym programów AutoCAD, LumiON.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ktzmain@up.poznan.pl