post-doc

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych lub chemicznych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.

Posiadanie udokumentowanego dorobku publikacyjnego.

Doświadczenie w pracach z zakresu biochemii, biologii molekularnej, znajomość technik Western-blot, hodowli myszy, proteomiki i metod badania ekspresji genów.

Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowanie doniesień naukowych i publikacji.

Dodatkowe atuty: entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.kajan@up.poznan.pl