Profesor

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Posiadanie tytułu naukowego profesora w naukach rolniczych, dyscyplinie weterynaria. lekarza weterynarii; osiągnięcia twórcze – udokumentowane publikacjami; doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia oraz doświadczenie w obszarze dietetyka i patofizjologia; biegła znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmwz@up.poznan.pl