Profesor

Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Oferta skierowana jest do Kandydata z tytułem naukowym profesora, który powinien być przygotowany: do prowadzenia zajęć z literatury rosyjskiej w języku rosyjskim, do prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich,  i do realizacji projektów grantowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ifros@amu.edu.pl