wykładowca praktyk

Collegium Da Vinci
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Collegium Da Vinci

ogłasza nabór na stanowisko

 

Wykładowcy praktyka w Katedrze Coachingu i Zarządzania

Na kierunek: Informatyczne Techniki Zarządzania

 

Miejsce pracy:  Collegium Da Vinci w  Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych)

Zatrudnienie: umowa o pracę od 1 października 2021 r.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze informatyki lub kierunku pokrewnym,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym lub udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń branżowych dla osób dorosłych przynajmniej w jednym z obszarów:
  • informatyka,
  • zarządzanie informacją,
  • analiza danych,
  • big data

 

Kryteria oceny obejmować będą:

 • osiągnięcia praktyczne,
 • motywacja do pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
 • otwartość na nowe wyzwania i kreatywne działanie,
 • gotowość do włączania się w projekty na styku nauki i biznesu.

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny,
 • wykaz zrealizowanych projektów praktycznych (szkolenia, projekty komercyjne),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • rekomendacje i certyfikaty językowe (jeśli posiada),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku zatrudnienia, Collegium Da Vinci w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego ( załącznik do ogłoszenia).

 

 

 

Dokumentację proszę przesłać na adres e-mail: praca@cdv.pl  w terminie do 30.06.2021.

Postępowanie dotyczące naboru zostanie rozstrzygnięte najpóźniej 12.07.2021 r. Collegium Da Vinci zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty lub nierozstrzygnięcia naboru.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@cdv.pl