wykładowca / wykładowca praktyk

Collegium Da Vinci
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Collegium Da Vinci
ogłasza nabór na stanowisko

Wykładowcy / Wykładowcy praktyka w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów
Na kierunek: Data Science

Miejsce pracy: Collegium Da Vinci w Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych)
Zatrudnienie: umowa o pracę od 1 października 2021 r.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie lub stopień naukowy doktora,
• mile widziane doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym lub udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kursów dla osób dorosłych przynajmniej w jednym z obszarów:
o data science
o programowanie (Python/R)
o matematyka
• znajomość języka angielskiego.
Kryteria oceny obejmować będą:
• osiągnięcia praktyczne,
• motywacja do pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
• otwartość na nowe wyzwania i kreatywne działanie,
• gotowość do włączania się w projekty uczelniane i biznesowe.
Zakres obowiązków:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnych z wykształceniem lub doświadczeniem
• udział w pracach Katedry (prace nad programami studiów, nowymi kierunkami studiów, bieżąca organizacja pracy Katedry)
• udział w spotkaniach organizacyjnych i bieżących
• udział w zespołach wydziałowych i uczelnianych
• udział w projektach dydaktycznych i biznesowych CDV
• rozwój swoich kompetencji dydaktycznych, praktycznych lub naukowych.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:
• aktualne CV i list motywacyjny,
• wykaz publikacji naukowych lub branżowych (ewentualnie zrealizowanych projektów praktycznych),
• kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• rekomendacje i certyfikaty językowe ( jeśli posiada),
• oświadczenie kandydata, że w przypadku zatrudnienia, Collegium Da Vinci w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego ( załącznik do ogłoszenia).

Dokumentację proszę przesłać na adres e-mail: praca@cdv.pl w terminie do 30.06.2021.
Postępowanie dotyczące naboru zostanie rozstrzygnięte najpóźniej 15.07.2021 r. Collegium Da Vinci zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty lub nierozstrzygnięcia naboru.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.szymanowicz@cdv.pl