Post-doc

Instytut Psychologii w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Nazwa projektu: Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych

Projekt poszukuje odpowiedzi na pytanie o sposób funkcjonowania narcyzów grupowych – osób przekonanych, że ich grupa jest wyjątkowa i zasługuje na specjalne traktowanie – w sytuacji wyłączenia przez inne grupy.  Kontakty pomiędzy różnymi kulturowo, narodowo czy ideologicznie grupami obfitują w takie sytuacje. Narcyzi grupowi interpretują je, jako zagrożenie ich grupy i reagują na nie agresywnie. Projekt zakłada obserwację procesów fizjologicznych i neuronalnych u narcyzów grupowych w sytuacji wykluczenia oraz w sytuacji wykluczenia ale po treningu uważności. Projekt prowadzony jest w Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu w międzynarodowej współpracy z Virginia Commonwealth University w Stanach Zjednoczonych oraz Southampton University w Wielkiej Brytanii.

Post-doc
Instytut Psychologii w Poznaniu

Poznań/Warszawa

Zadania:

 • Analiza danych – znajomość analiz: ANOVA i analizy kontrastu, multivariate regression z analizą mediacji i moderacji, analiza ścieżek i modele strukturalne (dostępne szkolenie)
 • Plusem jest rozumienie metod psychofizjologii szczególnie eyetracker wtedy istnieje możliwość stażu zagranicznego
 • Przygotowywanie publikacji naukowych w języku angielskim
 • Zarządzanie zespołem złożonym z lab managera i stypendystów w superwizji Kierowniczki
 • Organizacja spotkań labu od strony merytorycznej – zapraszanie gości i organizacja tematów

 
Wymagania:

 • Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie psychologii lub nauk społecznych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii społecznej;
 • Doświadczenie w zakresie wymienionych zadań
 • Dobra znajomość programu SPSS
 • Doświadczenie w zakresie publikowania i prezentacji danych na konferencjach naukowych

Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc, szczególnie kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 

 • W czasie trwania stosunku pracy, postdoc nie może być zatrudniony w ramach innej umowy o pracę u żadnego innego pracodawcy.
 • W okresie zatrudnienia post-doc nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
 • Kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim kandydata.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na okres 1 roku;
 • Wynagrodzenie w wysokości 8300 zł brutto miesięcznie (około 5950 zł netto);
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.
  Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 50% oceny końcowej
 • kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym – 30%
 • wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 20%

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych,
  • listę publikacji – również tych w przygotowaniu,
  • listę zrealizowanych badań,
  • potwierdzenie czynnego i biernego udziału w konferencjach naukowych,
  • listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową,
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części “wymagania”.
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia doktora w dziedzinie psychologii lub nauk społecznych
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza http://bityl.pl/ozKTa

Termin nadsyłania aplikacji: 10.05.2021
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.05.2021
Termin rozpoczęcia pracy: 01.06.2021

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Agnieszka Golec de Zavala, prof. Uniwersytetu SWPS – Kierownik projektu, Przewodniczący Komisji
 • dr Konrad Piotrowski – Członek komisji
 • dr Mariusz Zięba – Członek komisji
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bityl.pl.