dydaktyczne / wykładowca

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Uczelnia zatrudni magistra/doktora nauk o zarządzaniu i jakości/ekonomii  do przedmiotów w języku angielskim w roku akademickim 2021/2022 : zarządzanie sprzedażą i wartością przedsiębiorstwa, podstawy ekonometrii, badanie operacyjne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kwestura@wshiu.pl