Pracownik naukowo-techniczny inne stanowisko

Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Poszukiwany jest kandydat na stanowisko pracownika naukowo-technicznego w grupie badawczej Molekularnych Mechanizmów Symbiozy w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Zatrudniona osoba dołączy do nowo utworzonego zespołu, którego celem jest odkrycie molekularnych mechanizmów interakcji pomiędzy wewnątrzkomórkową bakterią Wolbachią i owadami. Projekt będzie realizowany przy użyciu zaawansowanych technik biologii molekularnej, sekwencjonowania nowej generacji (NGS) i mikroskopii konfokalnej. Projekt jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC).

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • Predyspozycje do pracy badawczej;
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w projektach badawczych potwierdzone współautorstwem w czasopismach naukowych.
 • Zdolność do dobrej samoorganizacji i zarządzania czasem;
 • Silna motywacja do pracy badawczej;
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym (izolacja DNA, PCR, qPCR, klonowanie, projektowanie konstruktów, transformacja bakterii, western blot, hodowle komórkowe);
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów, ich przeprowadzania oraz dokumentacji;
 • Pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej;
 • Umiejętność pracy w zespole i nadzorowaniu studentów;
 • Udokumentowane zainteresowania badawcze i dorobek naukowy zgodny z tematyką projektu;
 • Doświadczenie w pracy z owadami i/lub hodowlami komórkowymi;
 • Dobra znajomość statystyki.

Zakres obowiązków

 • Utrzymanie hodowli eksperymentalnych owadów, komórek owadzich i mikroorganizmów;
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych procedur laboratoryjnych;
 • Realizacja projektu z zakresu biologii molekularnej: planowanie i realizacja eksperymentów mających na celu odkrycie molekularnych mechanizmów symbiozy.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni;
 • Współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców;
 • Wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego;
 • Dostęp do infrastruktury badawczej;
 • Benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego;
 • Dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV;
 • List motwacyjny;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);
 • Opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.

Załączniki