pracownik naukowo-techniczny inne stanowisko

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego na Wydziale Chemii UJ.
nr ogłoszenia: 1227.1101.79.2024

Nasze wymagania

 • • wykształcenie: doktorat z chemii lub fizyki w zakresie spektroskopii NMR, • doświadczenie zawodowe: minimum 36 miesięcy na stanowisku związanym z obsługą aparatury NMR ze szczególnym uwzględnieniem aparatury dedykowanej do pomiarów w wariancie ciała stałego (solid-state NMR), • umiejętności: o samodzielne prowadzenie eksperymentów NMR w ciele stałym (solid-state) i roztworze (solution), o przygotowywanie próbek do pomiaru NMR w ciele stałym (solid-state) i roztworze (solution), • znajomość teorii NMR niezbędnej do interpretacji wyników dla pomiarów w ciele stałym (solid-state) i roztworze (solution), o znajomość budowy spektrometrów NMR, • znajomość oprogramowania obsługującego spektrometry NMR, • znajomość oprogramowania do precesowania i edytowania danych NMR, • pakietu MS Office, • komunikatywność, dokładność, • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Mile widziane

 • • doświadczenie w obsłudze aparatów typu high-field NMR (600MHz, 500 MHz, 400 MHz), • umiejętność wdrażania nowych sekwencji impulsowych, • umiejętność kalibracji impulsów i korekty shimów, • umiejętność wykonywania pomiarów jedno-, dwu- i wielowymiarowych w wariancie ciała stałego (solid-state) oraz roztwór (solution), • umiejętność przeprowadzania eksperymentów korelacyjnych w wariancie inwersyjnym i gradientowym w wariancie ciała stałego (solid-state) oraz roztwór (solution), • prowadzenie eksperymentów zmiennotemperaturowych (VT) w wariancie ciała stałego (solid-state) oraz roztwór (solution), • otwartość na dyskusję nad rozwiązaniem problemu badawczego, • znajomość i doświadczenie w obsłudze jednego z systemów (Bruker lub Jeol), • znajomość i doświadczenie w obsłudze drugiego systemu będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 • • obsługa aparatury w pracowni Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (Nuclear Magnetic Resonance), • prowadzenie eksperymentów NMR dla próbek w ciele stałym i roztworach, • utrzymywanie aparatury w należytym stanie technicznym umożliwiającym prowadzenie prac badawczych, • uzupełnianie cieczy kriogenicznych, • wyznaczanie/korekta pulsów/shimów niezbędnych do prowadzenia pomiarów, • wdrażanie nowych eksperymentów do oferty pracowni, • doradztwo dla członków społeczności akademickiej w kwestii prowadzenie eksperymentów i rozwiązywania problemów badawczych, • kolejkowanie próbek w systemie automatycznej rejestracji widm, • pomoc w interpretacji uzyskiwanych wyników.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym otoczeniem naukowym reprezentowanym przez doświadczonych naukowców o ustabilizowanej reputacji, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis/kopia dyklomu potwierdzającego posiadane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykaz prac badawczych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z technikami NMR
 • opinie poprzedniego pracodawcy potwierdzającego doświadczenie zawodowe

Załączniki