Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni, nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej psychologia.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej psychologia,
 • • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Mile widziane

 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
 • realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB,
 • życiorys,
 • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią

Załączniki