Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse lub dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • sprawowanie opieki naukowej nad co najmniej jednym doktorantem
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w jęz. angielskim
 • doświadczenie w pracy w zespołach realizujących projekty badawcze lub dydaktyczne
 • doświadczenie badawcze (udokumentowane publikacjami naukowymi) i dydaktyczne obejmujące zagadnienia związane z finansami przedsiębiorstw
 • znajomość narzędzi informatycznych przydatnych w pracy badawczo-dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi business intelligence

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne oraz ćwiczenia
 • sprawowanie opieki naukowej nad co najmniej jednym doktorantem

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) (formularz do pobrania)
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania)
 • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego z zakresu nauk społecznych, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym
 • informacje o dorobku naukowym, projektowym i dydaktycznym
 • wykaz publikacji
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania)
 • klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (formularz do pobrania)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Szczeciński
  Instytut Ekonomii i Finansów
  ul. Mickiewicza 64, p. 420
  71-101 Szczecin