Profesor stanowisko dydaktyczne

AHE w Łodzi
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Nasze wymagania

 • Co najmniej stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka lub Informatyka techniczna i telekomunikacyjna
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej
 • Autorstwo publikacji naukowych z zakresu Informatyka techniczna i telekomunikacyjna

Mile widziane

 • Znaczące osiągnięcia naukowe z zakresu dyscypliny Informatyla lub Informatyka techniczna i telekomunikacyjna

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć ze studentami z zakresu dyscypliny Informatyka lub Informatyka techniczna i telekomunikacyjna

Oferujemy

 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Możliwość rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inną formę zatrudnenia;
 • Dostęp do niezbędnych narzędzi pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • skan/odpis dyplomu habilitacyjnego
 • CV/życiorys, a w nim wykaz ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)

Weź udział w rekrutacji