Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
profesora badawczo-dydaktycznego

[Konkurs 5]
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne
DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 20.05.2024r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia
SŁOWA KLUCZOWE: nauki socjologiczne, socjologia

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (socjologia), oraz wyróżniającego i uznanego w środowisku międzynarodowym dorobku naukowego w zakresie nauk socjologicznych;
 • co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • znajomość języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.

Zakres obowiązków

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW;
 • kwestionariusz osobowy (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW);
 • życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV;
 • oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW);
 • kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem w Biurze Organizacyjnym SGGW/odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (socjologia);
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym, umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, budynek nr 4, pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa