Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse w Zakładzie E-Przedsiębiorczości i Innowacji w Instytucie Przedsiębiorczości, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, w zakresie: nauki o zarządzaniu, teoria organizacji, przedsiębiorczość.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 162 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają tytuł naukowy; posiadają wybitną pozycję w dziedzinie nauki i aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku naukowego; posiadają znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego; posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej; posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie konkursu; udział w krajowych i/lub międzynarodowych projektach badawczych, udział w zespołach eksperckich; doświadczenie dydaktyczne wysoko oceniane przez ostatnie trzy lata; doświadczenie organizacyjne obejmujące organizację konferencji, seminariów i/lub sympozjów naukowych; znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • Wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Dodatkowo: wykaz publikacji, zaświadczenia o uczestnictwie w projektach badawczych, zaświadczenia o członkostwie w zespołach eksperckich, wyniki ankiet studenckich lub opinia przełożonego dotycząca wyników ankiet studenckich.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
  Ul. Prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, p.0.206