Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, na I etacie na umowę o pracę od 1 października 2024 r. w Instytucie Językoznawstwa w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, w zakresie językoznawstwa angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego w obszarze specjalistycznego języka biznesu oraz z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).
 • Na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo oraz wybitne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w istotny sposób wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub na rozwój dydaktyczny szkoły wyższej.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora UJD
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych lub organizacyjnych w reprezentowanej dyscyplinie
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
 • oświadczenie o udostepnieniu danych osobowych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą tradycyjną:
  Wydział Humanistyczny
  Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  Al. Armii Krajowej 36a, pok.9
  42-215 Częstochowa

  lub e-mail:
  whum@ujd.edu.pl