profesor

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Profesor – Zakład Cyberbezpieczństwa, prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu studiów pierwszego stopnia