profesor

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

http://www.pwste.edu.pl/uczelnia/praca/2844-bw