profesor nadzwyczajny

AWFiS w Gdańsku Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii AWFiS
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku