Profesor uczelni

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Najnowsze ogłoszenia

Zapraszamy doktorów habilitowanych do udziału w konkursie na
stanowisko Profesora Uczelni w dziedzinie matematyki,
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.
Zgłoszenia na konkurs prosimy przesyłać do 17 lutego 2021.

Konkurs może zakończyć się bez wyłonienia kandydata.

Aby zgłosić się na konkurs należy przesłać do 17 lutego 2021 na adres,
im@uni.opole.pl, następujące informacje:
1. List intencyjny;
2. życiorys-CV;
3. wykaz publikacji;
4. opis planów naukowych;
5. oświadczenie RODO ze strony
www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

Wszystkie pytania prosimy kierować do Prof. Macieja P. Wojtkowskiego,
mwojtkowski@uni.opole.pl